LTENRU
   
Giedros g. 41, Vilnius tel.8 699 63333
el.p.skraida@skraida.lt

Parengtas KATALOGAS

2011-11-21

 

 

Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių KATALOGAS parengtas remiantis Lietuvos ir kitų šalių daugiabučių namų modernizavimo patirtimi bei mokslinių tyrimų duomenimis. Kataloge pateikti sprendiniai – tipinės detalės paruoštos laikantis Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų nuorodų. Katalogo rengėjų tikslas – padėti įgyvendinti Valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, kuri numato gerinti daugiabučių namų gyventojų gyvenimo sąlygas, taip pat namų, rajonų bei miestų estetinį vaizdą, taupyti šilumos energiją, užtikrinti gyventojų saugumą, didinti namų eksploatavimo trukmę, mažinti gamtos užterštumą ir pan. Katalogu siekiama prisidėti prie daugiabučių namų modernizavimo projektų ir modernizavimo darbų kokybės gerinimo bei jų eigos spartinimo. Kataloge pateiktus sprendinius taikant konkrečiam daugiabučiam namui, būtina tinkamai įvertinti gyventojų gyvenimo sąlygas, namo fizinę bei estetinę būklę, šilumos, drėgmės, triukšmo izoliacijos bei kitus parametrus. Konkrečią katalogo detalę rekomenduojama taikyti remiantis tvirtais argumentais ir reikiamais normatyviniais skaičiavimais. 

Katalogas skiriamas daugiabučių namų modernizavimo projektuotojams, rangovams, eksploatuotojams, visų statybos specialybių moksleiviams bei studentams, taip pat profesinės kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojams.

 

 

virselis 314x200.jpg